ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.

Με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. διαπιστώνουμε ότι οι πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώσουμε και να ταξινομήσουμε σε υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel είναι αρκετές. Επίσης πιθανόν να χρειαστεί να συνδέουμε και υπολογιστικά φύλλα μεταξύ τους για να διευκολυνθούμε στην εργασία. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οργάνωση των υπολογιστικών φύλλων ώστε να αποφύγουμε λάθη που δεν οφείλονται σε λογιστικούς χειρισμούς αλλά σε υπολογισμούς. Ο κάθε λογιστής έχει την δυνατότητα να φτιάξει τα δικά του υπολογιστικά φύλλα και να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. με την βοήθεια του Microsoft office.

Με την αγορά του βιβλίου "Μεθοδολογία Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων" από εταιρείες δίνεται δωρεάν υπολογιστικό πρόγραμμα εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. σε περιβάλλον Microsoft Excel "Πρότυπο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων" (έκδοση 1,30) το οποίο εφαρμόζεται από το 2005 και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες.

Η άδεια χρήσεως του προγράμματος χορηγείται μόνο σε εταιρείες στέλνοντας τα στοιχεία αγοράς του τιμολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση aristhanο@gmail.com. Η άδεια χρήσεως δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες και είναι μοναδική για κάθε εταιρεία. Επίσης το πρόγραμμα πιθανόν να χρήζει τροποποιήσεις ανάλλαγα με την δραστηριότητα της εταιρείας. Για οποιοδήποτε ερώτημα για την παρούσα εργασία μπορείτε να απευθυνθείτε στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
 
Μαζί με την άδεια χρήσης του προγράμματος "Πρότυπο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων", δίνεται και άδεια χρήσης για πρόσθετο πρόγραμμα "Πρότυπο Εφαρμογής των Ταμιακών Ροών βάσει Δ.Λ.Π." έκδοση 1,20 (με την έμμεση μέθοδο).
 

 

Κατεβάστε (download) μία παρουσίαση του προγράμματος: "Πρότυπο Εφαρμογής Δ.Λ.Π." (έκδοση 1,30)
Κατεβάστε (download) μία παρουσίαση του προγράμματος: "Πρότυπο Εφαρμογής Ταμιακών Ροών Δ.Λ.Π." (έκδοση 1,20)
 
Κατεβάστε (download) τα εγχειρίδια χρήσης (MANUALS)