ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θανoκώστας Αριστείδης, Οικονομολόγος - Λογιστής
 
 
Διεύθυνση: Λεωφόρο Καραμανλή 97, Τ.Κ.13672
 
 
Τηλέφωνο: 210-2435900, κιν. 6977190640
 
 
Fax: 210-2435901