ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ι.Κ.Ε.

EFARMOGI-LP I.K.E.
   Αρχική      Βοηθήματα      Διαφάνεια Σεμιναρίου Πρώτης Εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α.

 

Οι διαφάνειες παρουσιάζουν τις γενικές κατευθύνεις για την πρώτη εφαρμογή σε εταιρεία των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) από πραγματοποιηθέντα σεμινάρια. Η εισαγωγή στην φιλοσοφία του τρόπου εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι απαραίτητη ακόμα και για την κατανόηση τους.

 
Κατεβάστε (download):